Νομικές πληροφορίες

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-III και 19 του νόμου αριθ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία, γνωστού ως L.C.E.N., θέτουμε υπόψη των χρηστών και επισκεπτών του ιστότοπου restaurantshiro.fr τις ακόλουθες πληροφορίες:

Νομικές πληροφορίες :

Καθεστώς ιδιοκτήτη: Απλοποιημένη ανώνυμη εταιρεία
Όνομα: LCE ST GERMAIN (Shiro)
Διεύθυνση καταστατικού: 168 BD Saint Germain, 75006 Paris

Η ιστοσελίδα φιλοξενείται από: SITEGROUND C. de Prim, 19, bajo izquierda, 28004 Μαδρίτη, Ισπανία